Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development

“من حالا یک زن قوی هستم”

Published: 09:09 AM 22-10-2017 Updated: 03:04 PM 30-06-2019
 
 
   
  Print
 


“من حالا یک زن قوی هستم”

من حالا یک زن قوی هستم، کار می کنم و فامیل خود را کمک می کنم و با اقارب و خویشاوندان خود رابطه دارم، از خانه خود بیرون می روم"

این گفته های مریم است (این اسم مستعار است ) یک خانمی که از افسردگی رنج می برد . مریم از اقارب و خویشاوندان خویش دور زندگی می کرد و به افسردگی دچار بود . یک روز یکی از اقارب مریم از او تقاضا کرد تا ‍پیش یک روان شناس برود. مریم موفق شد تا با یکی از اعضای تیم روانی میدیکا درافغانستان دیدن نموده و با آنان مشوره نماید. مریم اکنون یک شخص فعال جامعه است و با اقارب و خویشاوندان خویش رابطه خوبی دارد.

میدیکا افغانستان - سازمان حمایت از زنان (MA-WSO) یک اداره مستقل برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان میباشد که در سال 2002 توسط میدیکا موندیالی  که یک سازمان غیر دولتی در جرمنی میباشد  آغاز به فعالیت کرد، هدف اصلی آن حمایت زنان و دختران در ساحات جنگ زده در سراسر جهان است. از سال 2010 بدینسو این اداره بطور مستقل فعالیت های خویش را در محدوده یک نهاد غیر دولتی مستقل انجام داده است که توسط زنان افغان برای زنان افغان فعالیت داشته است . تمرکز اصلی کاری این نهاد روی ارایه مشوره دهی روانی ٫ کمک های حقوقی و خدمات میانجیگری برای زنان  و دختران که قربانی خشونت های خانواده گی ، جنگ ها ظلم و شکنجه های غیر انسانی شده اند میباشد ، میدیکا افغانستان همچنان اشخاص مسلکی را از داکتران شفاخانه تا وکلای مدافع آموزش میدهد ، تا خدمات حمایوی فشار روانی را برای آنعده زنان و دختران که ازین بخش آسیب پذیر شده اند فراهم کنند ، مامیخواهیم سطح آگاهی آنان را در عرصه حقوق زن افزایش داده و آنان را تشویق میکنیم تا طرزتفکر شان را تغییر دهند. 

قصه های افغانستان

مقاله

زنان، روانی- اجتماعی، خشونت، سواداموزی، حمایت های قضایی

چندین دهه جنگ در افغانستان وضعیت روانی زنان افغان و خانواده های شان را متاثر ساخته است ، تحقیقات و مطالعات متعددی نشان دهنده سطح بلندی فشار روانی و دیگر مشکلات روانی میان افغانان را نشان میدهد ، مخصوصاً زنان که به علت خشونت زیر فشار زیاد قرار میگیرند ، مدیربرنامه بخش روانی میدیکا افغانسان خانم ویدا فیضی میگوید : در دفترمیدیکا افغانستان هدف اساسی ما کاهش خشونت علیه زنان وارایه خدمات صحی وروانی برای زنان میباشد .

میدیکا افغانستان برای حقوق زنان در افغانستان و بلند بردن سطح آگاهی دهی آن برای مردان مبارزه میکند ، ما برای افزایش آگهی دهی حقوق زنان با رهبران مذهبی، کارمندان اجتماعی ، آموزگاران ، کارمندان صحی ، ‍پولیس، کارمندان وزارت عدلیه وموسسات غیر دولتی کار میکنیم ،ما همچنان آموزش های را در عرصه کاهش این مشکلات فراهم مینماییم ، و همچنان برای پالیسی های متذکره دادخواهی میکنیم که باعث کاهش و یا از بین رفتن خشونت علیه زنان میشود. ازگفته های ویدا فیضی .

در حال حاضر میدیکا افغانستان خدمات میانجیگری ،سواد آموزی ، روانشناسی و حقوقی را برای بیشتر از 2000 بازماندگان (خشونت های جنسی ) در کابل ، هرات و مزارشریف سالانه ارایه مینماید. آنانیکه از خدمات صحت روانی و حقوقی میدیکا افغانستان بهره مند شده اند، خانم ها و دختران اند که از اثرخشونت های خانوادگی بشمول سوء استفاده جنسی، فزیکی ، ازدواج های اجباری / ازدواج های قبل از سن قانونی و عنعنات ناپسندیده متاثر شده اند ، علاوه بر آن بسیاری از آنان به خدمات صحی ، تعلیم و تربیه، استخدام به وظیفه ، حمایت های قضایی و دیگر حقوق اساسی دسترسی ندارند.

روانشناسان و مشاورین روانشناسی خدمات روانشناسی شان را از طریق نشست های گروپی و انفرادی با خانم های افغان که از اثر خشونت ها متاثر شده اند درمحلات ما که بطور آسان به آن دسترسی پیداکرده میتوانند درمراکز مشوره دهی ما دراطراف شهر ها ، پناه گاه های زنان ، شفاخانه های دولتی که مادر آن محلات مشوره دهی داریم و همچنان در زندان ها ارائه میکنند ، آنهاهمچنان مشوره ها و خدمات روانشناسی شان را به آنعده زنان که در شفاخانه ها تداوی شده اند معمولاً مریضان آسیب پذیر روانی و مریضان سوختگی نیز ارائه میکنند .

به اساس ارزیابی میدیکا افغانستان آنعده مراجعین زن که بطور انفرادی با آنان مشوره صورت گرفته است اظهار پشیمانی ، نفرت ، خود کشی و ناامیدی کرده اند: آنها اعتماد به نفس شان و اعتماد به دیگران را از دست داده اند و بعضی از آنان فکر میکنند که دیگر زندگی برای شان معنی ندارد ، بعضی آنان در مورد جان دردی ، سردردی ودرد عضلات شان ناشی از خشونت های خانوادگی،  شکنجه و ضربات پیهم شکایت داشتند. بعد از مشوره دهی آنها قادر به کنترول رفتار شان بطوربهتر شدند و وضعیت زنان درمورد ترس، احساس بد ، درد اعضای بدن ومشکلات خواب شان بهتر تر شده است ، آنها معلومات کافی درمورد علایم شان در کورس های آموزش روانی فرا میگیرند و تمرینات آرام بخش،  مهارت ها و میکانیزم های مقابله با چالش ها را آموخته و آهسته آهسته آن رادر زندگی روزمره شان تطبیق میکنند . وقتی ما با زنان که قصدخود کشی را به علت مشکلات خانواد داشتند صحبت میکنیم ، ما کوشش میکنیم تا آنها را تشویق کرده تا زندگی کنند و زندگی شان را دوست داشته باشند.

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=cGehk8Z52jk&feature=youtu.be