Jobs By Pashtany Bank

بورد شرعی

Expiring on 2024-03-01

مشاور شرعی در بخش تصمیم گیری طبق قانون بانکداری اسلامی عندالموقع مشوره های لازم را به سطح رهبری پشتنی بانک ارائه مینماید دسترسی به  پارامتر ها مربوط به فعالیت ها، اما نه محدود به معاملات مالی و خدمات انجام شده توسط بانکداری اسلامی ارائه و پیشنهاد راه حل های ممکن  مطابق با شرعیت برای مشکلات د...